Fotowoltaika

Kilka słów o fotowoltaice – jest to dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii z promieniowania słonecznego w skutek wyrzutu elektronów z jednego półprzewodnika zwane pasmem walencyjnym do drugiego pasma zwanego  przewodzącym. By to zjawisko mogło zaistnieć należny dostarczyć foton który wybija elektron do pasma przewodzącego. wynikiem takiego działania powstaje siła elektromotoryczna. 

 

Foton-cześć światła widzialnego, posiada cechy  cząstki i fali elektromagnetycznej.

Siła elektromotoryczna- siła do ruchu ładunków elektrycznych, powoduje przepływ prądu elektrycznego.

Ogniwa fotowoltaiczne dzielimy na monokrystaliczne i polikrystaliczne, z czego najwydajniejsze układy. Istnieje możliwość łączenia paneli fotowoltaicznych w sposób równoległy wzrost  napięcia, a szeregowo wzrost prądu. Pamiętać należny iż nie należny łączyć paneli o różnych wartościach prądów i napięć .

Do prawidłowej instalacji należy pamiętać o odpowiednich urządzeniach, zabezpieczeniach oraz materiałach na których nie warto oszczędzać by farma mogła pracować latami bez zbędnych problemów

Firma zaproponuję Państwu możliwość doboru farmy fotowoltaicznej zgodnie z wysoką jakością oraz montażem zgodnie z wymaganiami technicznymi.

serwis • diagnostyka • montaż