Fotowoltaika

Kilka słów o fotowoltaice – jest to dziedzina zajmująca się wytwarzaniem energii z promieniowania słonecznego w skutek wyrzutu elektronów z jednego półprzewodnika zwane pasmem walencyjnym do drugiego pasma zwanego  przewodzącym. By to zjawisko mogło zaistnieć należny dostarczyć foton który wybija elektron do pasma przewodzącego. wynikiem takiego działania powstaje siła elektromotoryczna . 
Foton- cześć światła widzialnego, posiada cechy  cząstki i fali elektromagnetycznej.
Siła elektromotoryczna- siła do ruchu ładunków elektrycznych, powoduje przepływ prądu elektrycznego. 

Ogniwa fotowoltaiczne dzielimy na monokrystaliczne i polikrystaliczne, z czego najwydajniejsze układy. Istnieje możliwość łączenia paneli fotowoltaicznych w sposób równoległy wzrost  napięcia, a szeregowo wzrost prądu. Pamiętać należny iż nie należny łączyć paneli o różnych wartościach prądów i napięć .    

Do prawidłowej instalacji należy pamiętać o odpowiednich urządzeniach, zabezpieczeniach oraz materiałach na których nie warto oszczędzać by farma mogła pracować latami bez zbędnych problemów      

Firma zaproponuję Państwu możliwość doboru farmy fotowoltaicznej zgodnie z wysoką jakością oraz montażem zgodnie z wymaganiami technicznymi.