Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to cześć sieci niskiego napięcia mająca swój początek w np.przyłączu elektrycznym. Wraz z układem przewodów z systemem elektroinstalacyjnym wraz z systemami odbiorczymi takim jak oświetlenie, kuchenki elektryczne  
  Rozprowadzenie  przewodów elektrycznych po całej lub części inwestycji może być bardzo złożone dlatego należny sporządzić schemat elektryczny który w przyszłości pozwoli nam łatwej np. zmodernizować już istniejącą sieć . Schemat to też gwarancja prawidłowej instalacji i mniesz ryzyko błędu przy jej wykonaniu. Projekt wiąże się też z doborem przekroju przewodu do obciążeń   odbiorników  elektrycznych .
Podział odbiorników na cztery typy 
-rezystancyjny, indukcyjny, ,pojemnościowy, pojemnościowo-indukcyjny .     

Schematy elektryczne
Rozdzielnie elektryczne
Instalacje przemysłowe
Instalacje Domowe
Schematy elektryczne

-Tworzenie schematów elektrycznych

-Tłumaczenie schematów 

-Odtwarzanie schematów 

Rozdzielnie elektryczne

-Budowa rozdzielni elektrycznych

-Dobór aparatów do rozdzielni

-Modernizacja rozdzielni 

-Wymiana rozdzielni 

Instalacje przemysłowe

-Dobór/ montaż tras kablowych

-Dobór/ układanie przewodów elektrycznych 

-Podłączanie szaf 

-Wymiana/rozbudowa świetlenia

-Demontaż 

Instalacje Domowe

-Montaż nowej instalacji 

-Modernizacja obecnej instalacji

-Usuwanie awarii elektrycznych  

-Podłączanie urządzeń AGD 

-Montaż urządzeń elektrycznych 

-Przyłącza budynków