Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to część sieci niskiego napięcia mająca swój początek w np.przyłączu elektrycznym. Wraz z układem przewodów z systemem elektroinstalacyjnym wraz z systemami odbiorczymi takim jak oświetlenie, kuchenki elektryczne. 

Rozprowadzenie  przewodów elektrycznych po całej lub części inwestycji może być bardzo złożone dlatego należny sporządzić schemat elektryczny który w przyszłości pozwoli nam łatwej np. zmodernizować już istniejącą sieć.

Schemat to też gwarancja prawidłowej instalacji i mniesz ryzyko błędu przy jej wykonaniu. Projekt wiąże się też z doborem przekroju przewodu do obciążeń   odbiorników  elektrycznych .

Podział odbiorników na cztery typy:

  • rezystancyjny
  • indukcyjny
  • pojemnościowy
  • pojemnościowo-indukcyjny

Instalacje Domowe:

Montaż nowej instalacji

Modernizacja obecnej instalacji

Usuwanie awarii elektrycznych

Podłączanie urządzeń AGD

Montaż urządzeń elektrycznych

Przyłącza budynków

 

Rozdzielnie elektryczne:

Budowa rozdzielni elektrycznych

Dobór aparatów do rozdzielni

Modernizacja rozdzielni

Wymiana rozdzielni

Instalacje przemysłowe:

Dobór/ montaż tras kablowych

Dobór/ układanie przewodów elektrycznych

Podłączanie szaf

Wymiana/rozbudowa świetlenia

Demontaż

Schematy elektryczne:

Tworzenie schematów elektrycznych

Tłumaczenie schematów

Odtwarzanie schematów

serwis • diagnostyka • montaż