ELTERMCHŁÓD

serwis • diagnostyka • montaż

Czym się zajmujemy?

Instalacje elektryczne

Automatyka

Klimatyzacja

Fotowoltaika

Firma Eltermchłód – serwis, diagnostyka, montaż jest młodą rynkowo firmą, którą cechuje dynamika działania oraz nowatorskie podejście połączone z latami doświadczenia w branży. 

EL – elektryka, czyli działanie które ma na celu przeniesienia energii w konkretny cel taki jak ciepło, ruch wirowy pola,  światło i dźwięk. Elektryk to osoba która ma za zadanie dobrać tak nośnik energii by ta trafiła na swoje miejsce i spełniła oczekiwania osób z niej korzystających. 

TERM – to kolejna dziedzina techniki zwana ciepłownictwem, polega on na wytwarzaniu, przesyle i wykorzystaniu energii cieplnej do utrzymania lub/i podniesienia temperatury w pomieszczeniach. Zadania postawione w technice grzewczej to kolejny proces przeniesienia energii do miejsca gdzie zostanie wykorzystane. Działania jakie są stawiane osobą w tej branży to dobór źródeł ciepła, przeniesienie z jak najmniejszą stratą energii i wykorzystanie w najefektywniejszy sposób. 

CHŁÓD– ostania z usług jaką świadczę jest najciekawsza. W chłodnictwie tak jak w powyższych technikach, też zmierzamy do przeniesienia energii i jej rozdysponowania. W chłodnictwie przeniesienie odbywa się za pomocą czynnika chłodniczego naturalnego lub sztucznie wytworzonego, który to czynnik staje się gazem z powodu rozprężu (zmiana ciśnienia powoduje zmianę stanu), powoduje dochłodzenie, para wraca na układ sprężny i wraca do swojej pierwotnej formy cieczowej, oczywiście musi oddać ciepło.  Chociaż proces chłodniczy jest bardziej złożony w jakimś stopniu chciałem przybliżyć istotę tego procesu. Odpowiedzialność za dobór procesu chłodniczego oraz utrzymanie go w dobrej żywotności ma ogromny wpływ na środowisko i ekologie.

Firma jest efektem mojej pasji do elektryki i automatyki, która towarzyszy mi od zawsze. Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej na kierunku Elektrotechniki, gdzie uzyskałem tytuł Magistra Inżyniera. Podczas swojej kariery zawodowej nabyłem również odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, które umożliwiają mi wykonywanie  pracy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Zaufali nam

Kontakt

Budy Grabskie 20A

518 047 515

kontakt@eltermchlod.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020